Việt Nam Hôm Nay
4 Năm trước 253

                         VIỆT NAM HÔM NAY


Chắc có lẽ nhiều bạn biết về quê hương của chúng ta đó là Việt Nam. Dân tộc ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh để rồi lại được cuộc sống như ngày hôm nay, bạn sẽ nghe những câu chuyện của về ngày xưa do ông bà chúng ta truyền lại, cuộc sống dù có thay đổi nhưng cũng sẽ không bao giờ quên lại được lịch sủ dân tộc. Với người con của Việt Nam,chúng ta nên tự hào và yêu nước Việt Nam nhiều hơn. Một ngày mới ở Việt Nam rất là kì diệu, dù đất nước chúng ta đang phát triển.


STTTỈNHHUYỆN
1

Thừa Thiên Huế

An Lộc Vĩnh Hưng
2

3